Ελεύθερο Θέμα & Λεκτικό

1. Ελεύθερο Σχέδιο

Ο διαγωνιζόμενος καλείται να αποδώσει με ελεύθερο τρόπο ένα έργο με θέμα που δίνεται αυθημερόν και ένα έργο με ελεύθερο θέμα που κάνει ο κάθε εξεταζόμενος απ' το μυαλό του. Για την σωστή προετοιμασία γίνονται διάφορες ασκήσεις με χρώμα, κάρβουνο και μολύβι με παρατηρήσεις που αφορούν την σύνθεση και πολλά προσχέδια...

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο : 210 - 6140077

E-mail : bv@bartzokas.gr

 facebook logo  youtube