Γραμμικό Σχέδιο

NaksiotikoparathiroΤο γραμμικό σχέδιο διδάσκεται μέσα από πληθώρα αρχιτεκτονικά θέματα τα οποία βοηθούν τον σπουδαστή να κατανοήσει σταδιακά τόσο την αρχιτεκτονική ορολογία, όσο και την διαδικασία σχεδίασης.

Στο πρώτο στάδιο ο σπουδαστής εξοικειώνεται με την επιφάνεια σχεδίασης και εξασκείται στο να χειρίζεται σωστά τα όργανα σχεδίασης, μέσα από απλά γεωμετρικά σχήματα (ευθείες και κύκλοι), να οργανώνει σωστά το σχέδιο του, αλλά και το πώς να διορθώνει τυχών λάθη.

Όργανα σχεδίασης - είδη γραμμών ● Σκελετός σχεδίου - ακρίβεια μετρήσεων ● Κύκλοι - χρήση κατάλληλων οργάνων σχεδίασης

Στο δεύτερο στάδιο ο σπουδαστής μαθαίνει το πώς να μεταφέρει σωστά και υπό κλίμακα ένα αρχιτεκτονικό θέμα στο χαρτί σχεδίασης. Μέσα από διάφορα σχεδιαστικά θέματα μαθαίνει και εξασκείται στο να τοποθετεί σωστά το θέμα στο χαρτί, να χρησιμοποιεί τα πάχη των γραμμών και δημιουργικά, να σχεδιάζει γράμματα, αλλά και να διαβάζει και να χρησιμοποιεί τα σύμβολα.

Κλίμακα ● Κάτοψη - άνοψη - τομή καθ' ύψος – όψη ● Συσχέτιση σχεδίων - τοποθέτησή τους στο χαρτί ● Τίτλοι – γράμματα ● Διαστάσεις – στάθμες ● Αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά στοιχεία ● Συμβολισμοί στα σχέδια ● Διαδικασία σχεδίασης

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο : 210 - 6140077

E-mail : bv@bartzokas.gr

 facebook logo  youtube