Ερωτήσεις για την Αρχιτεκτονική

Πότε πρέπει να ξεκινήσει κάποιος να κάνει σχέδιο για τις Πανελλήνιες;

Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από την Ά Λυκείου, ανάλογα τον μαθητή. Δεδομένου την εργαστηριακή φύση του μαθήματος όσο περισσότερο κάνει κάποιος τόσο το καλύτερο. Επίσης κατανοούμε ότι το πρόγραμμα των μαθητών είναι αρκετά φορτωμένο στην τελευταία τάξη του Λυκείου και για αυτό προτείνουμε το αργότερο να ξεκινήσει κανείς από την Β’ Λυκείου, έτσι ώστε να προλάβει να εξασκηθεί και να εξοικειωθεί αρκετά με το αντικείμενο και να μην πιεστεί.

Πόσο μετράει ο βαθμός από το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο στο συνολικό βαθμό στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Τα μόρια που προκύπτουν από τα ειδικά μαθήματα είναι σε ποσοστό 20%, δηλαδή έως και 4000 μόρια.

Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;

Είναι μία θεσμοθετημένη ελάχιστη βάση μορίων, που αποφασίζεται από το κάθε τμήμα ΑΕΙ, (διαφορετική βάση για το Ελεύθερο και διαφορετική βάση για το Γραμμικό Σχέδιο) σε κάθε ελληνικό πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο, για την πρόσβαση των υποψηφίων στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ερωτήσεις για την Καλών Τεχνών

Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να παρακολουθώ;

Αυτό εξαρτάται από το στόχο που βάζει κανείς αλλά και τον χρόνο που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο.

Πότε διενεργούνται και πόσο διαρκούν οι εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών;

Οι εξετάσεις για τις Σχολές Καλών Τεχνών διεξάγονται τον Σεπτέμβρη κάθε έτους και διαρκούν συνήθως τρεις εβδομάδες ανάλογα με το αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα έχει στην διάθεσή της πέντε μέρες, έξι ώρες καθημερινά για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τα Ιωάννινα οι μέρες είναι τέσσερις και έξι ώρες καθημερινά. Για την Φλώρινα οι μέρες είναι τρεις. Τις δύο πρώτες ημέρες κάνουν οκτώ ώρες με δίωρο διάλειμμα και την τρίτη μέρα τέσσερις ώρες.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για τις εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών;

1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Τίτλος σπουδών και
γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.
2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.
3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στο Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Επηρεάζει ο βαθμός απολυτηρίου την εισαγωγή μου στις Σχολές Καλών Τεχνών;

Οι σχολές Καλών Τεχνών (εκτός του θεωρητικού τμήματος) είναι ανεξάρτητες από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και γι' αυτό το λόγο ο βαθμός απολυτηρίου δεν επηρεάζει καθόλου την εισαγωγή κάποιου στις Σχολές Καλών Τεχνών.

Πόσοι μπαίνουν κάθε χρονιά στις Καλών Τεχνών;

Οι επιτυχόντες είναι περίπου ενενήντα με εκατόν τριάντα στην Αθήνα και άλλοι τόσοι στην Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα και στη Φλώρινα.

Δεν έχω απολυτήριο Λυκείου, μπορώ να δώσω στις Καλών Τεχνών;

Παρόλο που οι Σχόλες Καλών Τεχνών είναι Ανώτατης εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση που δεν έχουν απολυτήριο Λυκείου να δώσουν εξετάσεις. Οι υποψήφιοι αυτοί καταθέτουν φάκελο ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δεκαπέντε έργα στις Σχολές τον Ιούνιο, και εφόσον κριθούν ικανοί τους επιτρέπεται να διαγωνιστούν τον Σεπτέμβρη κανονικά μαζί με τους υπολοίπους υποψηφίους. Εκτός της Θεσσαλονίκης, οι υπόλοιπες σχολές έχουν περιορισμό ηλικίας, δηλαδή πρέπει ο υποψήφιος να έχει γίνει είκοσι χρονόν.

Προσοχή!!! Φάκελος πρέπει να κατατεθεί σε κάθε σχολή ξεχωριστά.

Είμαι απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ, μπορώ να δώσω εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών;

Έχεις την δυνατότητα μέσω τις κατατακτήριες εξετάσεις να εισαχθείς στην καλών τεχνών. Οι εξετάσεις για τα εργαστήρια ζωγραφικής είναι :
a) Άσκηση με χρώμα από εκμαγείο (διαστάσεις τελάρου 50 x 70cm)

b) Άσκηση σχεδίου από ελεύθερη σύνθεση (διστάσεις τελάρου 50 x 70cm)

c) Οφείλουν να προσκομίσουν φάκελο με 10 - 15 έργα (το ανώτερο, την τελευταία μέρα των εξετάσεων)

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος, επιλέγει και παραδίδει ένα (1) έως δύο (2) σχέδια - χρώματα από το εκμαγείο και ένα (1) από το σχέδιο της ελεύθερης σύνθεσης.

Οι εξετάσεις για τα εργαστήρια χαρακτικής και γλυπτικής είναι ίδιες με τις παραπάνω, με τη διαφορά ότι αντί για χρώμα, ζητάνε άσκηση σχεδίου από εκμαγείο.

Πότε είναι οι κατατακτήριες των Σχολών Καλών Τεχνών;

Οι κατατακτήριες διεξάγονται κάθε Δεκέμβρη. Διαρκούν τέσσερις μέρες και την τελευταία μέρα ο υποψήφιος παραδίδει μαζί με τα εκεί έργα του και φάκελο με έργα, που έχει δημιουργήσει εκτός της σχολής.

Πόσοι μπαίνουν με κατατακτήριες εξετάσεις κάθε χρόνο;

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι.), Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο : 210 - 6140077

E-mail : bv@bartzokas.gr

 facebook logo  youtube